รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Social Media & Marketing (ด่วน)

รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Social Media & Marketing (ด่วน)

รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Social Media & Marketing (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224119 ต่อ 204

รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Social Media & Marketing (ด่วน)

·       จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือนตามโครงสร้าง + ประสบการณ์

·       เพศ ไม่จำกัด อายุ ไม่จำกัด

·       สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ บริหาร มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

·       มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office และชำนาญในการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator หรืออื่นๆ ในการตกแต่งภาพเพื่อนำมาใช้บนเว็บเพจ และ Social Media ต่างๆ

·       มีความตั้งใจ อดทน ขยัน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

·       ทำงานภายใต้ภาวะกดดันเร่งด่วนได้เป็นอย่างดีและสามารถส่งงานได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย

·       มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

·       มีความรู้และประสบการณ์ด้านวางแผนทางการตลาด CRM

·       มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ Social Media ต่างๆ

·       คิดและวางแผนสร้าง Content ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Line OA, Twitter, Tiktok, IG, Youtube, Website เป็นต้น

·       สามารถนำเสนอ Content ใหม่ๆ ที่เข้ากับยุคสมัย รวมถึงเข้าใจเรื่องจุดประสงค์และเป้าหมาย และการวัดผลลัพธ์ของ Content ในแต่ละ Platform เป็นอย่างดี

·       มีความสามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Adobe Photoshop และ Ilustrator ได้

·       มีความสามารถด้าน Video Editor และ Motion Graphic  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·       มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

·       CV/ Resume

สวัสดิการ

·       วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

·       ประกันสังคม

·       ประกันสุขภาพ

·       การตรวจสุขภาพประจำปี

·       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ สามารถส่ง CV/ Resume ได้ที่  E-mail [email protected] หรือสามารถกรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่อยู่ 182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น

โทร 043-224-119 ต่อ 204 (งานบุคคล)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
Kanokphan Chaiyana
โพสต์โดย
Kanokphan Chaiyana