รับสมัครตำแหน่ง เลขานุการคณะกลาง

รับสมัครตำแหน่ง เลขานุการคณะกลาง

รับสมัครตำแหน่ง เลขานุการคณะกลาง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kanokphan.ch@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

รับสมัครตำแหน่ง เลขานุการคณะกลาง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224119 ต่อ 204

รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการคณะกลาง

·       จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือนตามโครงสร้าง + ประสบการณ์

·       เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี

·       วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

รายละเอียดงาน

·       ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

·       จัดการประชุม

·       ประสานงาน

·       วิเคราะห์งาน

·       ตรวจสอบเอกสาร นำเสนองานต่อผู้บังคับบัญชา

·       งานประชาสัมพันธ์

·       งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

·       มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ และประสานงาน อำนวยความสะดวกต่อผู้ที่มาติดต่อประสานงาน

·       มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft office, Google app ,Google Meet , Zoom

·       หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

·       มีจิตใจรักงานบริการ

เอกสารประกอบการสมัคร

·       CV/ Resume

·       รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

·       สำเนาบัตรประชาชน

·       สำเนาใบปริญญาบัตร

·       สำเนาใบ Transcript

สวัสดิการ

·       วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

·       ประกันสังคม

·       ประกันสุขภาพ

·       ประกันอุบัติเหตุ

·       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

·       ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

 

·       หมายเหตุ สามารถส่ง CV/ Resume ได้ที่  E-mail [email protected] หรือสามารถกรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1-206) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่อยู่ 182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น

·       รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2566

·       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 กุมภาพันธ์ 2566

โทร 043-224-119 ติดต่อ  (งานบุคคล)

ติดตามประกาศรายชื่อและดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ >>>>>>>> http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/apply_work/?fbclid=IwAR29gTPK8mlJcn2GYUMTQFbkZWssDcTI7c3rRvq6rwnvJDUjYLvzOCMFG_c

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kanokphan.ch@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
Kanokphan Chaiyana
โพสต์โดย
Kanokphan Chaiyana