รับสมัคร >>อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจการบิน <<

รับสมัคร >>อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจการบิน <<

รับสมัคร >>อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจการบิน <<

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

รับสมัคร >>อาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจการบิน <<

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

>>รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ประจำ สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 2 อัตรา<<

คุณสมบัติ:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจการบิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ไม่จำกัดอายุ
4. รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา
5. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี
6. หากมีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

เอกสารประกอบการสมัคร:
· รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
· CV/ Resume
· สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
· สำเนาวุฒิการศึกษา
· Transcript
· หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)

สวัสดิการ:
· วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
· ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์
· ประกันสังคม
· ประกันสุขภาพ
· ประกันอุบัติเหตุ
· กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ สามารถส่งเอกสารได้ที่ E-mail [email protected] หรือสามารถส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่อยู่ 182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566

โทร 043-224-119 ต่อ 204 (งานบุคคล)

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> http://www.khonkaen.spu.ac.th/spu/apply_work/?fbclid=IwAR29gTPK8mlJcn2GYUMTQFbkZWssDcTI7c3rRvq6rwnvJDUjYLvzOCMFG_c

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
Kanokphan Chaiyana
โพสต์โดย
Kanokphan Chaiyana