นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน app.gs.kku.ac.th.

 • พนักงานประจำ
 • ขอนแก่น
 • 15,000 บาท / เดือน

Loading

นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ

 • มีความรู้ความสามารถในการจัดการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
 • มีความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างดี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 • มีความเข้าใจในการทำงานในระบบราชการเป็นอย่างดี สามารถร่างหนังสือโต้ตอบระหว่างงานได้ สามารถเขียนโครงการ รวมไปถึงดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการได้
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะในการออกแบบ พัฒนา แก้ปัญหา และทักษะในการ ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการได้
 • มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดการข้อมูล จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีสมรรถนะด้านดิจิทัลและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทักษะการใช้งานโปรมแกรมพื้นฐานในการทำงานสำนักงานรวมไปถึงทักษะการทำงาน บนระบบคลาวด์เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในงานด้านบริการ มีทัศนะคติที่ดีในการบริการ ทักษะการสื่อสาร
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศรับสมัครฯ

รายละเอียดการรับสมัครและช่องทางรับสมัคร
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2808/2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ >>  https://kku.world/yqr84
ลิงก์เข้าระบบสมัคร >>> https://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JoblistTH.php

กำหนดรับสมัคร  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 – 21 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถาม
กองทรัพยากรบุคคล โทร. 043 009 700 ต่อ 48690
กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร 0-4320-2420
ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดการสมัครงาน app.gs.kku.ac.th.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย
chinathip2456
โพสต์โดย
chinathip2456