พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Restaurant Supervisor, Restaurant Captain, Receptionist, พนักงานบัญชี, แคชเชียร์ และอื่นๆ

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Restaurant Supervisor, Restaurant Captain, Receptionist, พนักงานบัญชี, แคชเชียร์ และอื่นๆ

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Restaurant Supervisor, Restaurant Captain, Receptionist, พนักงานบัญชี, แคชเชียร์ และอื่นๆ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 3ce4cb7f380172bc93028b57a1f4697e@example.com

  • พนักงานประจำ
  • กระบี่

พนักงานบัญชี

ตำแหน่งงาน  Restaurant Supervisor     2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  25 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงาน Food&Beverage  2-3 ปีขึ้นไป

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– ดูแลควบคุมความเรียบร้อยในแผนกได้ดี

– มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่งงาน  Restaurant Captain    จำนวน   2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  25 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงาน  2-3 ปีขึ้นไป

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่งงาน  Receptionist  / Night Receptionist     จำนวน   3  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง                    (Night  เพศ ชาย)

– อายุ  23 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่งงาน  พนักงานบัญชี             จำนวน   2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย  2-3 ปีขึ้นไป

– หากมีประสบการณ์ด้านการโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ ความสามารถการใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี

– สามารถทำปิดงบ, ต้นทุน, สต็อกได้

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่งงาน    แคชเชียร์                   จำนวน  2  อัตรา

– เพศ  หญิง

– อายุ  23 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

– หากมีประสบการณ์ด้านการโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้

– มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีพื้นฐานได้

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

สวัสดิการ

– มีที่พักฟรี ใกล้ที่ปฏิบัติงาน (เกาะพีพี)

– มีอาหารฟรี 3 มื้อ

– มีชุดยูนิฟอร์ม

– มีประกันสังคม

– Service Charge

 

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: [email protected]  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน / ใบฝึกงาน

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :      Tel . 02-1154199, 090-9204182   Line ID: 021154199   วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 3ce4cb7f380172bc93028b57a1f4697e@example.com

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท

ให้บริการ ที่พัก อาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ