พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง แคชเชียร์,ช่างทั่วไป,Receptionist,Chef de Partie,Demi Chef, Bartender, พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานทำความสะอาดห้องพัก,พนักงานนวดแผนไทย

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง แคชเชียร์,ช่างทั่วไป,Receptionist,Chef de Partie,Demi Chef, Bartender, พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานทำความสะอาดห้องพัก,พนักงานนวดแผนไทย

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง แคชเชียร์,ช่างทั่วไป,Receptionist,Chef de Partie,Demi Chef, Bartender, พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานทำความสะอาดห้องพัก,พนักงานนวดแผนไทย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

Loading

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง แคชเชียร์,ช่างทั่วไป,Receptionist, Sous Chef, Chef de Partie, Demi Chef, Bartender, พนักงานเสิร์ฟ, พนักงานทำความสะอาดห้องพัก,พนักงานนวดแผนไทย

ตำแหน่ง  แคชเชียร์      (ด่วน)           2  อัตรา

– เพศ  หญิง

– อายุ  23 – 40 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

– หากมีประสบการณ์ด้านการโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้

– มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีพื้นฐานได้

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  ช่างทั่วไป / ช่างซ่อมบำรุง  (ด่วน)              2  อัตรา

– เพศชาย

– อายุ 25-35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป

– สามารถทำงานช่างพื้นฐานได้ดี

– มีความรู้ระบบงานไฟฟ้า,ประปา,สระว่ายน้ำ,แอร์

– ดูแลซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  Receptionist / Night Receptionist (ด่วน)       2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง                    (Night  เพศ ชาย)

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  Chef de Partie (ด่วน)           2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  35 – 45 ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– มีประสบการณ์ในสายงาน 5 – 10 ปี ขึ้นไป

– มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ดูแลควบคุมภายในแผนกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ดี

– มีภาวะความเป็นผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  Demi Chef           1  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  30 ปี ขึ้นไป

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– มีประสบการณ์ในสายงาน 3-5 ปีขึ้นไป

– มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถทำงานเป็นทีม และมีภาวะเป็นผู้นำได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  Bartender / Bartendy          2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ 23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป

– ให้บริการด้านเครื่องดื่มกับลูกค้า และ Entertainment ลูกค้าได้ดี

– มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  พนักงานเสิร์ฟ       2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 –  30  ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– สามารถรับออเดอร์ และดูแลบริการลูกค้าชาวต่างชาติได้ดี

– มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  พนักงานทำความสะอาดห้องพัก Room maid     2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 – 40  ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ด้านอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดได้ดี

– มีความรู้ ความสามารถดูแลความสะอาดห้องพักลูกค้าได้ดี

– มีความเป็นระเบียบ รอบคอบ รักความสะอาด

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  พนักงานนวดแผนไทย (ด่วน)     2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 – 45 ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– มีประสบการณ์ในสายงาน  1 – 2 ปี ขึ้นไป

– มีใบประกอบวิชาชีพ หรือใบผ่านการอบรมหลักสูตร

– หากมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และความสะอาดสถานที่เพื่อพร้อมให้บริการลูกค้า

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน  ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

สวัสดิการ

– มีที่พักฟรี ใกล้ที่ปฏิบัติงาน (เกาะพีพี)

– มีอาหารฟรี 3 มื้อ

– มีชุดยูนิฟอร์ม

– มีประกันสังคม

– Service Charge

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: bkkhr@phiphinatural.com  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน / ใบฝึกงาน

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :      Tel . 02-1154199, 090-9204182   Line ID: 021154199   วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี)

ให้บริการ ที่พัก อาหาร และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ