พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย, Receptionist, พนักงานเสิร์ฟ, แคชเชียร์, พนักงานขับรถ, Bartender, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, พนักงานในครัวและตำแหน่งงานอื่นๆ(ด่วน)

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย, Receptionist, พนักงานเสิร์ฟ, แคชเชียร์, พนักงานขับรถ, Bartender, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, พนักงานในครัวและตำแหน่งงานอื่นๆ(ด่วน)

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (เกาะพีพี) เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย, Receptionist, พนักงานเสิร์ฟ, แคชเชียร์, พนักงานขับรถ, Bartender, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, พนักงานในครัวและตำแหน่งงานอื่นๆ(ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

  • พนักงานประจำ
  • กระบี่
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

พนักงานบัญชี

ตำแหน่ง   พนักงานนวดแผนไทย (ด่วน)       จำนวน  3 อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 – 45 ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– มีประสบการณ์ในสายงาน  1 – 2 ปี ขึ้นไป

– มีใบประกอบวิชาชีพ หรือใบผ่านการอบรมหลักสูตร

– หากมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ และความสะอาดสถานที่เพื่อพร้อมให้บริการลูกค้า

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน  ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง   พนักงานต้อนรับ Receptionist / Night Receptionist (ด่วน)       จำนวน  3 อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง    (Night   เพศ ชาย)

– อายุ  23 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง   พนักงานเสิร์ฟ      จำนวน  3  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 –  30  ปี

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– สามารถรับออเดอร์ และดูแลบริการลูกค้าชาวต่างชาติได้ดี

– มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่งงาน   แคชเชียร์         จำนวน   2  อัตรา

– เพศ  หญิง    สัญชาติ ไทย

– อายุ  23 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้องได้ดี

– หากมีประสบการณ์ด้านการโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความสามารถสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้

– มีความรู้ ความสามารถด้านบัญชีพื้นฐานได้

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่งงาน   พนักงานขับรถ          จำนวน   2  อัตรา

– เพศ ชาย

– อายุ 22 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

– มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

– มีความรู้ และสามารถขับรถไถ, รถแทรกเตอร์, รถกอล์ฟได้

– ดูแลรับ-ส่งลูกค้าภายในรีสอร์ท

– มีหน้าที่ขับรถขนส่งของภายในรีสอร์ท

– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่งงาน   Bartender                     จำนวน   2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ 23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในสายงาน 1-2 ปีขึ้นไป

– ให้บริการด้านเครื่องดื่มกับลูกค้า และ Entertainment ลูกค้าได้ดี

– มีทักษะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่งงาน   เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า           (ด่วน)          จำนวน   2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ด้านมัคคุเทศก์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– ดูแลความสะดวกให้ลูกค้าเดินทางเข้าที่พักได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อย

– มีหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการแนะนำลูกค้า ขึ้น-ลงเรือ

– สามารถปฏิบัติงานบนเรือได้ในบางครั้ง

– มีทักษะความสามารถว่ายน้ำได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

พนักงานในครัว   (พร้อมเริ่มงานได้ทัน)          หลายอัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 ปี ขึ้นไป

– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

และตำแหน่งงานอื่นๆ  สอบถามเพิ่มเติม

 

สวัสดิการ

– มีที่พักฟรี ใกล้ที่ปฏิบัติงาน (เกาะพีพี)

– มีอาหารฟรี 3 มื้อ

– มีชุดยูนิฟอร์ม

– มีประกันสังคม

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานเบื้องต้นทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: [email protected]  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน / ใบฝึกงาน

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :      Tel . 02-1154199, 090-9204182     Line ID: 021154199    วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

พี พี เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท