ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง

ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง

ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้สอน 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rattakit.jirachat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 13,000++ บาท / เดือน
ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้สอน

บ้านพัฒนาการเด็กขอนแก่น เป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก (เนอสเซอรี่) เอกชน ดูแลเด็กนักเรียนที่มีพัฒนาการปกติ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อายุระหว่า 2-8 ปี เรามีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ดีที่สุด เรามองหาทีมงานที่มีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มเด็กพิเศษ รักการทำงานกับเด็กและอยู่เคียงข้างกับเด็ก และเพื่อให้เด็กๆทุกคนบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้กับเด็กๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สร้างและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น และช่วยให้เด็กบรรลุเป้าหมายเพื่อให้มีพัฒนาการทางอารมณ์ จิตใจ มีทักษะความเชื่อมั่น และความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
2.กระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กรักการเรียนรู้และรักที่จะมาเรียนทุกวัน
3.ดูแลเด็กในชั้นเรียน ทั้งเรื่องสมาธิและความปลอดภัย
4.สอนภาษาไทยระดับเบื้องต้นตามหลักสูตรให้กับเด็ก
5.งานด้านเอกสาร การจัดระเบียบในชั้นเรียน และพื้นที่ส่วนกลาง
6.ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.00 น.
เสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ และ หยุดปิดเทอมๆละประมาณ 7-10 วัน

คุณสมบัติ
1. สัญชาติ ไทย เพศ หญิง อายุ  23- 45 ปี
2. จบการศุกษาระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย / การศึกษาพิเศษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีความเอาใจใส่และมีความรอบคอบในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับเด็ก
4. เข้าใจความสำคัญของพัฒนาการเด็กและการศึกษา
5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก
6.มีระเบียบในการทำงานและมีทัศนคติที่ดีต่องานและเพื่อนร่วมงาน
7.มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน และรักที่จะเรียนรู้งาน
8.มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ง่าย และเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
9.จิตใจดีและมีอัธยาศัยที่ดี มีความอดทนและรักเด็ก
10. มีบุคลิคที่ดี พูดจาฉะฉาน คล่องตัว

สวัสดิการและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
– ชุดยูนิฟอร์ม
– เบี้ยเลี้ยง อาหารกลางวัน ในวันที่มาทำงาน วันละ 50 บาท
– มีค่าคอมมิชชั่น ในการสอนพิเศษ
– มีค่าทำงานล่วงเวลา สอนวันเสาร์ ได้ชั่วโมงละ 100 บาท
– ท่องเที่ยวประจำปี
– มีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี (ตามผลงาน)

***ถ้ามีประสบการณ์ในการดูแลหรือสอนเด็กพิเศษมา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ***

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rattakit.jirachat@gmail.com

บ้านพัฒนาการเด็กขอนแก่นเนอสเซอรี่

เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

rattakit
โพสต์โดย
rattakit