ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 ตำแหน่ง

ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 ตำแหน่ง

ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 ตำแหน่ง

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้ว

ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเบื้องต้น
เพศ : ชาย
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวช., ปวส. ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดูแลรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
2. ทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M,จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง
3. ติดต่อ supplier เพื่อซ่อมบำรุงรวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน
4. จัดทำรายงานประจำเดือน
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้
2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์
3. มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงอาคาร 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
5. มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน,ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
6. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
7. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
8. สามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ (มีใบขับขี่รถยนต์)

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.30 – 17.30 น.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (โนนทัน จ.ขอนแก่น)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร 043-228899
หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : idhr@iddrives.co.th
และสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
( เวลา 9.00 – 17.00 น. )

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
HR
โพสต์โดย
ฝ่าย HR