เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบัญชี (เจ้าหนี้) 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบัญชี (เจ้าหนี้) 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบัญชี (เจ้าหนี้) 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
เพศ :      ชาย/หญิง
อายุ :      24 ปีขึ้นไป
การศึกษา :      ปริญญาตรีการเงิน/การบัญชี

หน้าที่หลัก
1. ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ให้เอกสารตั้งเบิกครบถ้วน
2. ตั้งหนี้ตามชุดจ่ายประจำวัน และชุดตั้งหนี้ตามรอบวางบิล
3. ตรวจสอบรายการ Interface ข้อมูลเงินทดรองจ่ายเข้าระบบ SAP
4. ตรวจสอบเอกสารเงินทดรองจ่ายประจำวัน
5. จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายค้างจ่ายเคลียร์ประจำเดือน
6. จัดทำรายงาน Aging คงค้าง
7. กระทบยอด GL กับ Aging รายตัว
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
2. มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี  (ระบบ SAP พิจารณาพิเศษ)
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.30 – 17.30 น.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (โนนทัน จ.ขอนแก่น)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร 043-228899 หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : idhr@iddrives.co.th
และสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ( เวลา 9.00 – 17.00 น. )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
HR
โพสต์โดย
ฝ่าย HR