ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ฝ่ายกฏหมาย 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงานพร้อมทั้งติดตามการทำงาน
2. ประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ทีมงาน
3. ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไป ตามแนวปฏิบัติที่วางไว้
4. ควบคุมดูแลระบบบัญชี,ฐานข้อมูลทางบัญชีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแล และตรวจสอบการจัดทำรายงานทางภาษีทุกประเภท
6. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการจัดทำงบการเงินประจำปี
7. สามารถปิดงบ TFRF ได้
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
2. อายุ 35 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
4. มีบัตร CPD
5. มีความละเอียดรอบรอบในการทำงาน
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
7. มีมนุษย์สัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
** ใช้ระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.30 – 17.30 น.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (โนนทัน จ.ขอนแก่น)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร 043-228899 ต่อ 103
หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : [email protected]
และสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
( เวลา 9.00 – 17.00 น. )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
HR
โพสต์โดย
ฝ่าย HR