เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หลายตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หลายตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หลายตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ฝ่ายกฏหมาย 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานทางด้านการตลาดทั้ง Offline, Online
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแก่ลูกค้า
3. ขยายกลุ่มลูกค้า พร้อมจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า
4. ประสานงานกับทีมต่างๆทั้งภายในและภายนอก
5. วางแผนงานให้บรรลุตามนโยบายของบริษัทฯ
6. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามแผนงาน
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือเกี่ยวข้อง
2. เพศ หญิง/ชาย
3. อายุ 28 – 35 ปี
4. ประสบการณ์งานดังกล่าวอย่างน้อย 0-2 ปีขึ้นไป
5. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ตามงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.30 – 17.30 น.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (โนนทัน จ.ขอนแก่น)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร 043-228899 ต่อ 103
หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : [email protected]
และสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
( เวลา 9.00 – 17.00 น. )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
HR
โพสต์โดย
ฝ่าย HR