เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ด่วน!!!)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ด่วน!!!)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา (ด่วน!!!)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeeranuch.phomhom@primebeverage.in.th

เจ้าหน้าที่คลังสินค้าเเละขนส่่ง ( Warehouse Staff) 1 อัตรา (ด่วน!!!)

รายละเอียดงาน

–        ควบคุมดูและตรวจสอบและบริหารจัดการงานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม/งานสวัสดิการและงานข้อมูลเวลาให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้

–         Orientation พนักงานใหม่และจัดทำเอกสารต่างๆ ของพนักงานเข้าใหม่ทั้งหมด

–          ควบคุม ดูแลการเบิกใบลา และจัดเก็บใบลาของพนักงาน

–        ประสานงานภายในและภายนอกกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

–          ควบคุมและกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงาน

–        จัดทำรายงาน วิเคราะห์ผลด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

–        ดูเรื่องงานฝึกอบรม การวางแผนการฝึกอบรมประจำปี การติดต่อหาวิทยากร การยื่นเอกสารให้กรมพัฒนาฝีมือแรง

–          รักษามาตรฐานการทำงานต่างๆ เช่น ระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP

–          จัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง ตรวจสอบ OT เวลาทำงานของพนักงาน

–          งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

–          ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ( วันจันทร์-วันเสาร์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

–          พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ !!!

–          เพศชาย-หญิง อายุ 28-40 ปี

–          วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

–          มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3-5 ปี

–          มีทักษะด้านการสื่อสารเเละประสานงาน

–          มีความรู้ด้านข้อกำหนด กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

–          มีความรู้ในเรื่องระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–          สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

–          สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Word, Ms.Excel, Powerpoint ได้

–          มีทัศนคติในการทำงานดี มีภาวะความเป็นผู้นำ กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งาน

สวัสดิการ

– สิทธิ์ลาฌาปณกิจ ลาสมรส

– ช่วยเหลือค่าเดินทาง

– สิทธิประกันสังคม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jeeranuch.phomhom@primebeverage.in.th

บริษัท ไพรม์ เบฟเวอเรจ จำกัด

เลขที 111 หมู่ 12 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น