Oil Account Manager

Oil Account Manager

Oil Account Manager

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.thหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– รับผิดชอบการทำรายงาน Stock ในถังน้ำมัน
– รับผิดชอบการส่งรายงาน Stock Inventory ให้ลูกค้าทุกเช้า
– รับผิดชอบการส่งรายงาน Stock Inventory ให้ลูกค้าทุกสิ้นเดือน
– รับผิดชอบการส่งรายงาน Stock Inventory ให้สรรพสามิต และ ศุลกากรทุกสิ้นเดือน
– รับผิดชอบการส่งรายงาน Throughput Fee ให้ลูกค้าทุกสิ้นเดือน

คุณสมบัติและทักษะที่ต้องการ:
– เพศชาย หรือ หญิง
– อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน หรือ อื่นๆ
– ประสบการณ์ งานคลังน้ำมัน 1-2 ปี
– มีความเข้าใจระบบ Gain/Loss
– มีมนุษยสัมพันธ์เป็นอย่างดี
– มีความรู้พื้นฐานด้านปิโตรเลียม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR