Mechanical Supervisor/Technician

Mechanical Supervisor/Technician

Mechanical Supervisor/Technician

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

Loadingหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– รับผิดชอบการซ่อมบำรุง PM & Break down และสนับสนุนงานคลังให้สามารถ รับ-จ่ายน้ำมันได้ตลอด 24 ชั่วโมง
– มีความสามารถซ่อมบำรุงระบบ Mechanical  ได้เป็นอย่างดี
– วางแผนงานการบำรุงเครื่องจักรให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด
– ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น
– เพศชาย
– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ เทียบเท่า สาขา เครื่องกล
– มีความรู้เรื่อง Pump, Valve, Piping, Meter, Tanks
– หากมีประสบการณ์การทำงานด้านคลังน้ำมันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR