Dispatcher Operator

Dispatcher Operator

Dispatcher Operator

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

Loadingหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– รับผิดชอบการออกตั๋วให้ลูกค้าตรงตาม Order
– คีย์ข้อมูล และงานด้านเอกสารต่างๆ
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน/ภายนอก
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น
– เพศชาย หรือ หญิง
– อายุ 22 ปี
– วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ปวช. ทางด้านช่างอุตสาหกรรม
– หากมีประสบการณ์งานด้านคลังน้ำมันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR