Loading Rack Operator

Loading Rack Operator

Loading Rack Operator

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

Loadingหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– ควบคุม พขร ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของคลังน้ำมัน
– ให้คำแนะนำการจ่ายน้ำมันแก่ พขร ให้ถูกต้องและปลอดภัย
– แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจ่ายน้ำมันให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น
– เพศชาย
– อายุ 25 ปี
– วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ปวช. ทางด้านช่างอุตสาหกรรม
– หากมีประสบการณ์งานด้านคลังน้ำมันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR