Tank Farm Operator/Officer

Tank Farm Operator/Officer

Tank Farm Operator/Officer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

Loadingหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– มีหน้าที่วัดถังก่อนและหลังจ่ายน้ำมัน
– มีหน้าที่วัดถังก่อนและหลังรับรถ
– มีหน้าที่ตักตัวอย่างในรถน้ำมันส่งห้อง Laboratory ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันรถน้ำมัน B100, Ethanol and ULG
– ตรวจสอบ Gain/Loss ผลิตภัณฑ์ B100 & Ethanol จากการชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับต้นทาง หากเกินเกณฑ์กำหนดให้แจ้งบริษัทน้ำมัน
– ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ถังน้ำมัน ท่อจ่ายน้ำมัน
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR