Control room Operator

Control room Operator

Control room Operator

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

Loadingหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– Monitor ข้อมูลปริมาณน้ำมันในถังประจำวันและส่งข้อมูลให้ Operation Planer และ Oil Account
– รวบรวมปริมาณการรับน้ำมันทางท่อและทางรถส่งข้อมูลให้ Operation Planer และ Oil Account
– รวบรวมปริมาณการจ่ายน้ำมันทางรถส่งข้อมูลให้ Operation Planer และ Oil Account
– Monitor กล้องวงจรปิดดูการปฏิบัติงานของพนักงานรับน้ำมันทางรถและการจ่ายน้ำมันทางรถ
– Monitor กล้องวงจรปิดดูการปฏิบัติงานของพนักงาน สถานีจ่ายน้ำมันต้นทางสระบุรี และ ดูการรั่วไหลของอุปกรณ์ ,Pump , Valve, Metering Skid และอุปกรณ์ทั้งหมดที่สถานีจ่ายต้นทางสระบุรี
– Monitor กล้องวงจรปิดดูการรั่วไหลของ Valve ที่ Block Valve Station

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น
– เพศชาย
– อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ปวช. ทางด้านช่างอุตสาหกรรม
– มีประสบการณ์ด้านงานคลังน้ำมันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR