Shift Supervisor

Shift Supervisor

Shift Supervisor

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.thหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– รับผิดชอบการรับน้ำมัน ทางรถ
– รับผิดชอบ การจ่ายน้ำมันทางรถ
– รับผิดชอบงานลานถัง เช่นวัดถัง เดรนน้ำ
– รับผิดชอบงานห้องควบคุม (SCADA & TAS)
– รับผิดชอบงานออกตั๋วจ่าย
– ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานภายในกะที่รับผิดชอบ
– สนับสนุนทีมงานในการปฏิบัติงานประจำวันภายในคลังน้ำมัน
– สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
– ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยของคลังน้ำมัน
– ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น
– เพศชาย
– อายุ 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ หรือ เทียบเท่า สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล เครื่องมือวั
– ประสบการณ์ งานคลังน้ำมัน 3-5 ปี
– ผ่านการควบคุมคนจำนวน 15-20 คน อย่างน้อย 3-5 ปี
– มีความรู้ประสบการณ์ด้าน DCS & PLC
– ประสบการณ์ และความรู้เรื่อง SCADA & TAS
– มีความรู้พื้นฐานด้านปิโตรเลียม

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR