KKT Security Officer

KKT Security Officer

KKT Security Officer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

Loadingหน้าที่ความรับผิดชอบ
– ประสานงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยคลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น
– รับผิดชอบงานด้านเอกสารเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยคลังน้ำมัน จ.ขอนแก่น

คุณสมบัติและทักษะที่ต้องการ
– ชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร หรือติดต่อประสานงาน 1 ปีขึ้นไป
– มีทักษะการสื่อสารและการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน
– หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านคลังน้ำมันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR