Laboratory Technician

Laboratory Technician

Laboratory Technician

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

Loadingหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :
– เก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพ
– วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างให้ถูกต้องตามกระบวนการที่กำหนด
– ควบคุมระบบการจัดเก็บตัวอย่างทั้งหมดให้มีประสิทธิผล
– จัดทำรายงานประจำวัน สัปดาห์ หรือสรุปรายงานประจำเดือน
– ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น
– เพศชาย หรือ หญิง
– อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี, ปิโตรเคมี, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมีได้เป็นอย่างดี
– หากมีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการ, การทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thisakorn@pst.co.th

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

ระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ

TPN_HR
โพสต์โดย
TPN_HR