การทำงานทั่วไปตามได้รับมอบหมาย, ผู้ช่วยนักวิจัย, เลขานุการ

การทำงานทั่วไปตามได้รับมอบหมาย, ผู้ช่วยนักวิจัย, เลขานุการ

การทำงานทั่วไปตามได้รับมอบหมาย, ผู้ช่วยนักวิจัย, เลขานุการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล benjamaporn_pr@kkumail.com

การทำงานทั่วไปตามได้รับมอบหมาย, ผู้ช่วยนักวิจัย, เลขานุการ

-เงินเดือนตามความสามารถ และประสบการณ์

-มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

-สามารถเดินทางทั้งต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

-สามารถพูดได้มากกว่า 1 ภาษา (พิจารณาเป็นพิเศษ)

-สามารถขับรถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

-มีความสามารถในการใช้สื่อทำงาน (Zoom, Ppt, Canva, Excel, Word, Chat GPT )

-มีความสามารถด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง การรับเข้าและส่งออกไปต่างประเทศ

-มีทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ร่วมงานกับคนอื่นได้ เป็นมิตร พูดจาดี

-สวัสดิการตามการพูดคุย ตกลง

-เข้างาน จ.-ศ. (08.30-17.00) แล้วแต่วัน (หากงานเร่งด่วนอาจจะมี เสาร์อาทิตย์บางครั้ง)

-รับจำนวน 2-3 ท่าน

-วุฒิ ปวส. ป.ตรี ป.โท ป.เอก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล benjamaporn_pr@kkumail.com

บริษัท ไทย-โกลบอล ออร์กานิค จำกัด

ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัย

Benjamaporn Pralubruksa
โพสต์โดย
Benjamaporn Pralubruksa