พนักงานขายคอนกรีตผสมเสร็จ

พนักงานขายคอนกรีตผสมเสร็จ

พนักงานขายคอนกรีตผสมเสร็จ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thai.general.concrete@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้าง บาท / เดือน


รายละเอียดงาน

1.วางแผนในการขายของแต่ละระยะทางและกำหนดราคาที่ชัดเจน
2. สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. จัดทำข้อมูลด้านการตลาดเช่นความเคลื่อนไหวด้านราคาคู่แข่ง
4. ประเมินประสิทธิภาพของคู่แข่งในพื้นที่
5. จัดส่งข้อมูลลูกค้าและหน่วยงานให้กับพนักงานจัดส่งเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบการผลิต
6. จะทำรายงานการขายทั้งได้งานและไม่ได้งานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
7. นำเสนอปัญหาหรือข้อร้องเรียนของลูกค้ากับผู้บริหารและหาแนวทางแก้ไข
8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีติดต่อและประสานงานได้ดี
2. มีความรู้เรื่องคอนกรีตและเทคโนโลยี
3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
4. มีทักษะการเจรจาต่อรอง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thai.general.concrete@gmail.com

บริษัท ไทย เจนเนอรัลคอนกรีต จำกัด

หมู่บ้านเปี่ยมสุข 555/10 หมู่10 ต.ศิลา อ.เมือง จ. ขอนแก่น

SIAMEN
โพสต์โดย
SIAMEN