พนักงานส่งเสริมการขาย

พนักงานส่งเสริมการขาย

พนักงานส่งเสริมการขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล avis_kka@yahoo.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 14000 + ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น บาท / เดือน

Loading

พนักงานส่งเสริมการขาย

พนักงานส่งเสริมการขาย ประจำสาขอนแก่น
สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานขอนแก่น
รูปแบบงาน : งานประจำ
ระดับตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน(บาท) : 14,000
วันทำงาน : ตามที่บริษัทกำหนด
วันหยุด : 1 วันต่อสัปดาห์
เวลาทำงาน : 2 กะ กะเช้า 08.00 – 17.00 กะสาย 11.00 – 20.00
เวลาทำงานอื่นๆ : -ตามโครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ปฏิบัติตามที่ ผู้จัดการหน่วยงาน/หัวหน้าหน่วยงาน ได้มีการสั่งงาน
– เตรียมงานการบริการและการขายล่วงหน้า
– เตรียมเอกสารพื้นฐานเพื่อให้บริการผู้เช่าและตรวจรับหรือคืนรถ
– ตรวจสอบเอกสารของผู้เช่า และชี้แจงระเบียบการเช่า
– ดูแลความสะอาดหน่วยงาน และสถานที่ทำงานให้สะอาดอยู่เสมอ
– ทำเอกสารต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการบริการและรายงานในแต่ละวัน
– คอยต้อนรับ และบริการผู้เช่าในกรณีต่างๆที่มีความจำเป็น

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 20 – 35
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ
– สามารถขับขี่รถยนต์ได้
– สามารถพูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้
– สามารถใช้ Microsoft Office พื้นฐานได้ดี
– รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
– รู้จักวางแผนงานและเตรียมงาน
– รักและชอบในงานบริการ
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
– สามารถเข้าทำงานเป็นกะเวลาได้

สวัสดิการ
ค่าทำงานล่วงเวลา
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ
According to the Labor Law
– Uniform (ยูนิฟอร์ม)
– OT (ค่าล่วงเวลา)
– Commission
– วันหยุดประจำปี
– เบี้ยขยัน
– อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

เอกสารที่ใช้สมัครงาน

สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
สำเนาบัตรขับขี่ 2 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร 2 ฉบับ
รูปถ่าย ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) 2 ฉบับ ขนาด 1 นิ้ว

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ท่าอากาศยานขอนแก่น อาคารผู้โดยสารขาเข้า เคาเตอร์ AVIS

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล avis_kka@yahoo.com

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จํากัด

ท่าอากาศยานขอนแก่น (อาคารผู้โดยสารขาเข้า)

Panwadee
โพสต์โดย
Panwadee