Project engineer และ Foreman

Project engineer และ Foreman

Project engineer และ Foreman

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.ponpiwat@gmail.com

วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

ตำแหน่ง PE
บริษัท เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
คุณสมบัติ
1. ถอดแบบประมาณราคา คำนวณปริมาณ วัสดุได้ คิดเงินงวดผู้รับเหมาได้
2. ส่องกล้องระดับได้ คำนวณระยะลายได้ รู้วิธีการใช้กล้อง total (ไม่จำเป็นต้องใช้เป็น)
3. สามารถดูแบบบ้านได้ดี ผัง รูปด้าน รูปตัด
4. ทำแผนงานก่อสร้าง daily weekly monthly report ได้
5. monitor ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฎิบัติงานเป็นไปตามแผนได้ทันทั้ง คุณภาพ ราคา และ เวลา
6.มีประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัท อสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณา เป็นพิเศษ

*****

Foreman
ความสามารถ
1. ถอดแบบประมาณราคา คำนวณปริมาณ วัสดุได้
2. ส่องกล้อง ระดับได้
3. สามารถดูแบบบ้านได้ดี (ทำautocad ได้บ้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. ทำแผนงานก่อสร้าง daily weekly monthly report ได้
5. งานซ่อมแซมบริษัท ในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
6.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ทำงาน
–  โครงการ Pimnara โนนม่วง-มข.
สนใจสมัครงาน ส่งประวัติสมัครงานได้ที่ hr.ponpiwat@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.ponpiwat@gmail.com

บริษัท โฟร์แพลน จำกัด

อสังหาริมทรัพย์

HRPONPIWAT YANTON
โพสต์โดย
HRPONPIWAT YANTON