นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr1.tkn@gmail.com

  • นักศึกษาฝึกงาน
  • ขอนแก่น
ช่างเตรียมพื้นสีรถยนต์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์,ไอที
ตำแหน่ง ธุรการขาย
ตำแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์,พนักงานตอนรับ
ตำแหน่ง บัญชีและการเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่ง HRD
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาองค์กร ,จป.วิชาชีพ
ตำแหน่ง ช่างยนต์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อะไหล่
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr1.tkn@gmail.com

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด

359/888 หมู่17 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000