Marketing Communication

Marketing Communication

Marketing Communication

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามผลงาน/ตามตกลง บาท / เดือน
Graphic Desugner

– ดูแลและวางแผนการตลาดออนไลน์ใน Social Media ทุกช่องทาง

– คิด concept และทำ Content รวมถึงวาง story board เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

– ทำ Brief ให้ทีม Graphic / ทีม Editor / ทีม Production

– ติดตามผล Content หรือ แคมเปญการตลาดที่รับผิดชอบและนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ดีที่สุด

คุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศอายุ 22 ปีขึ้นไป

– วุฒิปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ / บริหารธุรกิจ(การตลาด) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถสื่อสารได้ดี ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Microsoft Office)

สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้และทำงานภายใต้แรงกดดันได้

หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บริษัท โซล่าเทค เซ็นเตอร์ จำกัด

รับออกแบบและผลิตพลังทดแทน

STC1
โพสต์โดย
STC บัญชี