Sale Engineer

Sale Engineer

Sale Engineer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 7e457c30c9db80d2a5ff56aaee853c40@example.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามผลงาน/ตามตกลง บาท / เดือน
Graphic Desugner

คุณสมบัติ

> ชาย-หญิง อายุ : 22-30 ปี

>ปริญญาตรีทุกสาขา(สาขาวิศวกรรมศาสตร์รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

>มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี

>ยินดี รับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่รับผิดชอบ

>นำเสนอสินค้า,ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้

>ถอดแบบ จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

>รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 7e457c30c9db80d2a5ff56aaee853c40@example.com

บริษัท โซล่าเทค เซ็นเตอร์ จำกัด

รับออกแบบและผลิตพลังทดแทน

STC1
โพสต์โดย
STC บัญชี