นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HR@solartech-center.co.th

  • นักศึกษาฝึกงาน
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
นักศึกษาฝึกงาน

ช่างไฟฟ้า / วิศวกรไฟฟ้า

งานเอกสาร / ธุรการ

(จบบริหาร วิทยาการจัดการ มนุษยศาสตร์ หรือใกล้เคียง)

คุณสมบัติ :

วุฒิ.ตรี – ปวส.หรือเทียบเท่า

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับทีมได้เป็นอย่างดี

มีความสนใจในสินค้าประเภทเทคโนโลยี

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล HR@solartech-center.co.th

บริษัท โซล่าเทค เซ็นเตอร์ จำกัด

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งพลังงานทดแทน

nammm
โพสต์โดย
nammm