GRAPHIC DESIGN &EDITER

GRAPHIC DESIGN &EDITER

GRAPHIC DESIGN &EDITER

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล solartechcenter.kk1@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามประสบการณ์/ตามตกลง บาท / เดือน
GRAPHIC DESIGN &EDITER

>> ไม่จำกัดเพศ  อายุ 22 ปีขึ้นไป
>>  วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
>>ใช้กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอต่างๆ
>>มีความสามารถในการออกแบบกราฟฟิค โดยใช้โปรแกรม Adobe lllustrator, Photoshop
>>มีความคิดสร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน มีความยืดหยุ่นในเรื่องการทำงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล solartechcenter.kk1@gmail.com

บริษัท โซล่าเทค เซ็นเตอร์ จำกัด

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งพลังงานทดแทน

nammm
โพสต์โดย
nammm