Sale Representative

Sale Representative

Sale Representative

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล solartechcenter.kk@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง บาท / เดือน

Loading

Sale Representative

คุณสมบัติ :

– เพศ: ชาย-หญิง อายุ : 22 ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา : ปวส.และปริญญาตรี ทุกสาขาทุก

# มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี มีอัรยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี

ขับรถได้ มีใบขับขี่ (รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้

ถอดแบบ จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงานและเอกสารที่เกี่ยข้อง

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง

จัดทำส่ง Planning และทำ Report ส่งให้กับหัวหน้างาน

รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล solartechcenter.kk@gmail.com

บริษัท โซล่าเทค เซ็นเตอร์ จำกัด
Grape
โพสต์โดย
Grape