เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูลงานธุรกิจหลัก (งานรถยนต์และงานศูนย์บริการ) รับด่วน..

เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูลงานธุรกิจหลัก (งานรถยนต์และงานศูนย์บริการ) รับด่วน..

เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูลงานธุรกิจหลัก (งานรถยนต์และงานศูนย์บริการ) รับด่วน..

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประดับยนต์

1. เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูลธุรกิจหลัก จำนวน 1 อัตรา
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สนญ.ขอนแก่น
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. วุฒิ ป.ตรี / ไม่จำกัดสาขา
3. มีทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด จับใจความ และสรุปการประชุม ในระดับดี
4. มีพื้นฐาน MS Office, Google Drive, Google Sheet, Google Form,Google Calendar ในระดับดี
5. มนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้
ลักษณะงาน
1. ประสานงานด้านการขายกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2. แยกเมล์กลางและจัดส่งไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามความคืบหน้า
3. พิมพ์ประกาศคำสั่งตามนโยบาย GM
4. ประสานงานบริษัทฯ​แม่กรณีผู้ใช้งานติดปัญหาด้านระบบงานต่างๆ
5. ติดตามงานสาขาตามที่ได้รับมอบหมายจาก GM
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้าง)

สวัสดิการบริษัท

สวัสดิการลางาน ,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินกองทุนประกันสังคม ,

เงินสวัสดิการทั่วไป  ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , สวัสดิการเยี่ยมไข้ ,สวัสดิการสมรส

,สวัสดิการฌาปนกิจ  สวัสดิการฟอร์มพนักงาน , ส่วนลดซื้อรถยนต์,ศูนย์บริการ,

อะไหล่ ,ประดับยนต์

การสมัครงาน
1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่แผนกบุคคลชั้น 2 บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่
359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ตรงข้ามบิ๊กซีขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 043 225700 และ
089 4221276

2.ส่งเมลล์ สมัครงาน email : hrkow10@gmail.com
และแนบเอกสารการสมัครงาน *

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)