เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูล,เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูล,เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูล,เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ผู้จัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี , หัวหน้าโรงซ่อม, ที่ปรึกษางานบริการ(ผู้ประเมินราคา), ช่าง

บริษัท คอนเน็คคาร์บอดี้ จำกัด สาขาขอนแก่น

ธุรกิจ : ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี  ที่ตั้ง…บริษัท/โรงซ่อม/สำนักงาน อยู่ด้านหลังวิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ถ.มะลิวัลย์

ตำแหน่งงานว่าง ปจด.ธค.66 

1. เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูล  1 อัตรา  – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ไม่จำกัดสาขา
2. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  1 อัตรา  – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/ไม่จำกัดสาขา
3. เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน  1 อัตรา – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/การบัญชี หรือ การเงิน

สมัครงาน

ส่งเมลล์แนบประวัติ+เอกสารประกอบการสมัครงาน ส่งที่ อีเมลล์ hrkow10@gmail.com

หรือ สะดวกเข้ามากรอกเอกสารสมัครงาน ที่

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่

ชั้น 2 เลขที่ 359/2 หมู่ที่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทร 043 225700

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)