ผู้จัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี , หัวหน้าโรงซ่อม, ที่ปรึกษางานบริการ(ผู้ประเมินราคา), ช่าง

ผู้จัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี , หัวหน้าโรงซ่อม, ที่ปรึกษางานบริการ(ผู้ประเมินราคา), ช่าง

ผู้จัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี , หัวหน้าโรงซ่อม, ที่ปรึกษางานบริการ(ผู้ประเมินราคา), ช่าง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ผู้จัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี , หัวหน้าโรงซ่อม, ที่ปรึกษางานบริการ(ผู้ประเมินราคา), ช่าง

บริษัท คอนเน็คคาร์บอดี้ จำกัด (ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี)

1. ผู้จัดการศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน บจก.คอนเน็คคาร์บอดี้

  • สาขา เลย 1 อัตรา
  • สาขา มหาสารคาม 1 อัตรา
  • สาขา ร้อยเอ็ด 1 อัตรา

 

2. หัวหน้าโรงซ่อม  1  อัตรา

3. QC 1 อัตรา

4. ช่างเทคนิค  1  อัตรา

5. ที่ปรึกษางานบริการ(ผู้ประเมินราคา)  3  อัตรา

6. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์  1  อัตรา

7. เจ้าหน้าที่สโตร์อะไหล่  2  อัตรา

8. เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  อัตรา

9. ช่างติดกระดาษ  1  อัตรา

10. ช่างพ่นสี  2 อัตรา

11. ช่างเคาะ  1  อัตรา

12. ช่างถอด-ประกอบ  2 อัตรา

13. ช่างเตรียมพื้นผิว(ช่างโป้ว)  2  อัตรา

14. ช่างขัดสี  4  อัตรา

15. ล้างรถ  4  อัตรา

16. แม่บ้าน-พ่อบ้าน  2  อัตรา

***ตำแหน่งที่ 2 – 16 สถานที่ทำงาน บจก.คอนเน็คคาร์บอดี้ สาขาขอนแก่น

 

เอกสารการสมัครงาน

  •  ประวัติส่วนตัว และ ประวัติการทำงาน
  •  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  •  สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)
  •  เอกสารอื่นประกอบการสมัครงาน
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป

1.ส่งเมลล์ แนบเอกสารการสมัครงาน (PDF) email : hrkow10@gmail.com  

2.สมัครด้วยตัวเอง ที่แผนกบุคคลชั้น 2 โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ขอนแก่น  ถ.มิตรภาพ (เยื้องBigC ขก.)

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. โทร. 043-225700  

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)