ผู้จัดการแผนกบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการแผนกบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการแผนกบัญชี จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประดับยนต์

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด

บริษัท อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น จำกัด

ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU บริการหลังการขายพร้อมจำหน่ายอะไหล่แท้

ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบัญชี
  • เคยมีประสบการณ์เป็นผู้จัดการบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน (Payment Voucher)

2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี

3. ตรวจสอบนำส่งรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร

4.ตรวจสอบเงินสดย่อย

5.สอบทานงบการเงินในแต่เดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

6.จัดทำงบประมาณ งบดุล งบกระแสเงินสด

7.ตรวจสอบเอกสาร ดูแลระบบบัญชี ประสานงานกับผู้สอบ สํานักบัญชีและสรรพากร

8.กำหนดนโยบายวางแผนงานด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร

9. ควบคุมและตรวจสอบการรับ จ่าย

10. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีต่าง ๆ

11. ควบคุมดูแลและจัดการด้านต้นทุนสินค้า

สถานที่ทำงาน  : บริษัทในเครือ ประจำสาขา ขอนแก่น

รายได้  : เงินเดือนประจำ+ค่าตำแหน่ง

สวัสดิการ : เป็นไปตามเกณฑ์ และ นโยบายบริษัท

 

การสมัครงาน
1.ส่งเมลล์ ประวัติ  และแนบเอกสารการสมัครงาน
– ประวัติส่วนตัว และ ประวัติการทำงาน
– สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)
– เอกสารอื่นประกอบการสมัครงาน
email : hrkow10@gmail.com  

2.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่แผนกบุคคลชั้น 2 โค้วยู่ฮะมอเตอร์ (สาขาขอนแก่น)  ถ.มิตรภาพ (เยื้องBigC ขก.)

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. โทร. 043 225700  

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)