เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการตลาด

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการตลาด

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประดับยนต์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Event Marketing  จำนวน 1 อัตรา

ทำงานประจำ  บจ.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาสนญ.ขอนแก่น

คุณสมบัติ

1. อายุ 23 – 30 ปี

2. เพศ ชาย *

3. วุฒิการศึกษา ป.ตรี

4. มีความรู้ และประสบการณ์ทำงาน(จะพิจารณาพิเศษ)

 

ลักษณะงาน

1. ดูแลการจัดกิจกรรม, บูธในงานEvent และประชาสัมพันธ์

2. สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นยอดขาย
3. ควบคุมการดำเนินงานต่างๆ ให้ราบรื่นไม่ติดขัด

4. สรุปผลและประเมินการทำงานของ Event

ความสามารถในด้านอื่นๆ
–      สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
–       มีทักษะการประสานงานที่ดี
–       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
–       แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
รายได้  เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)