เจ้าหน้าที่ Call Center , ธุรการข้อมูลงานธุรกิจหลัก

เจ้าหน้าที่ Call Center , ธุรการข้อมูลงานธุรกิจหลัก

เจ้าหน้าที่ Call Center , ธุรการข้อมูลงานธุรกิจหลัก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

Loading

เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประดับยนต์

1.   เจ้าหน้าที่ Call Center   1  อัตรา

ทำงานประจำ โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น

– เพศชาย , หญิง อายุ 22 – 35 ปี

– วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา..

– มีประสบการณ์ (จะพิจารณากรณีพิเศษ) *

คุณสมบัติพิเศษ

– มีทักษะด้านการพูด ในระดับดี-ดีมาก

– มีทักษะด้านการฟัง และจับใจความ ในระดับดี-ดีมาก

– มีทักษะด้านการตอบคำถาม ตามหลักการที่วางไว้ให้ ในระดับ ดี-ดีมาก

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับปานกลาง-ดี

ลักษณะงาน

1.   โทรติดตามลูกค้าเชิงรุก

2    โทรติดตามลูกค้าเชิงคุณภาพ

3    ตอบข้อซักถามลูกค้าตามหลักการที่วางไว้ให้

 

2. ตำแหน่ง ธุรการข้อมูลสายงานธุรกิจหลัก 1 อัตรา

เพศหญิง
วุฒิ ป.ตรี / ไม่จำกัดสาขา
ลักษณะงาน
1. ประสานงาน ข้อมูลขาย และ ศูนย์บริการ
2. จัดประชุม และ เลขาที่ประชุม
3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการบริษัท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินกองทุนประกันสังคม , เงินสวัสดิการทั่วไป , ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , สวัสดิการเยี่ยมไข้ ,สวัสดิการสมรส สวัสดิการฌาปนกิจ , ชุดฟอร์มบริษัท  ,  ส่วนลดพนักงานซื้อรถยนต์ , ส่วนลดพนักงานซื้ออะไหล่ -ประดับยนต์ และ ส่วนลดพนักงานซ่อมรถยนต์ …..

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท สำนักงานใหญ่ขอนแก่น  อาคารโค้วยู่ฮะมอเตอร์ (ด้านหน้า)

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น (เยื้องห้าง BigCขก.)

 

วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

Tel  043 225700   เจ้าหน้าที่บุคคล  ต่อ 229,230

 

การสมัครงาน

1.   ยื่นเอกสารสมัครด้วยตัวเอง ที่แผนกบุคคล ชั้น 2 อาคารโค้วยู่ฮะฯ

 

2.     SCANเอกสารการสมัครงาน+ ประวัติส่วนตัว ส่งสมัครมาได้ที่

email : hrkow10@gmail.com

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)