เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูลงานธุรกิจหลัก จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูลงานธุรกิจหลัก จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการข้อมูลงานธุรกิจหลัก จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประดับยนต์

ตำแหน่ง :  ธุรการข้อมูลสนับสนุนงานขายและงานบริการ
ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น *
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง
2.ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา

ความสามารถด้านอื่นๆ
– Power point (Excellent)
– Google Drive, Google Sheet, Google Form (Excellent)
– Fork flow Design
ลักษณะงาน
– บริหารจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
– วิเคราะห์ข้อมูลฝั่งขายและศูนย์บริการ
– นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย (Info graphic)
รายได้
1.เงินเดือน(ตามโครงสร้างบริษัท)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)