ผจก.ขายรถยนต์,ที่ปรึกษาการขาย,ผจก.อู่สี,ช่างซ่อมรถเล็ก,ที่ปรึกษางานบริการ,แม่บ้าน(พิการ),ล้างรถ,ลูกค้าสัมพันธ์,ครูฝึกช่างยนต์

ผจก.ขายรถยนต์,ที่ปรึกษาการขาย,ผจก.อู่สี,ช่างซ่อมรถเล็ก,ที่ปรึกษางานบริการ,แม่บ้าน(พิการ),ล้างรถ,ลูกค้าสัมพันธ์,ครูฝึกช่างยนต์

ผจก.ขายรถยนต์,ที่ปรึกษาการขาย,ผจก.อู่สี,ช่างซ่อมรถเล็ก,ที่ปรึกษางานบริการ,แม่บ้าน(พิการ),ล้างรถ,ลูกค้าสัมพันธ์,ครูฝึกช่างยนต์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าตอบแทนอื่น บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่อะไหล่ , เจ้าหน้าที่ประดับยนต์

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด

บริษัท อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น จำกัด

ตำแหน่งงานว่าง ปจด.มค.66 จำนวน 11 ตำแหน่ง 26 อัตรา

1. ผจก.แผนกขายรถยนต์  จำนวน 4 อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาจ.ขอนแก่น

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้น

2. วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

3. มีความเป็นผู้นำ ร่วมทำงานกับทีมขาย

4. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

5. มีประสบการณ์ การบริหารทีมขาย(ธุรกิจรถยนต์) อย่างน้อย3ปี+

ลักษณะงาน

1. ดูแลและบริหารยอดขาย

2. ร่วมกำหนดแผนการขาย และ เป้าหมายการขาย

3. นำทีมดำเนินการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

4. ดูแลช่องทางการขายออนไลน์ และ ประสานงานกับการตลาด

รายได้

เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าตำแหน่ง + ค่าคอมมิชชั่น

 

2. ที่ปรึกษาการขาย จำนวน 15  อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น,บ้านไผ่,กระนวน,น้ำพอง,มอขอ,ศรีจันทร์

ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาท่าพระ,พล

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง

2.วุฒิ ปวส./ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา

3.วุฒิ ปวช. มีประสบการณ์งานด้านการขายรถยนต์

4.มีใจรักงานด้านการขายและบริการ

5.มีความรู้สามารถในการเจรจาต่อรอง

6.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่

ลักษณะงาน

1.ขายรถยนต์ตามเป้าหมายบริษัท

รายได้

เงินเดือน(ตามโครงสร้างงานขาย)+ค่าคอมมิชชั่น+โบนัสขาย

 

3. ผจก.อุ่ซ่อมสีและตัวถัง จำนวน  1  อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ขอนแก่น

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ35 ปี +

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ป.ตรี

3. มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง อย่างน้อย3ปี+

5. บริหารงานนโยบาย ดูแลงาน เขตจังหวัดขอนแก่น

รายได้

เงินเดือน + ค่าบริหาร = 30,000+

 

4. ช่างรถเล็ก  จำนวน 2  อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น 1 คน , สาขาบ้านไผ่ 1 คน

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.วุฒิ ปวส.-เทคนิคยานยนต์ (เท่านั้น)

3.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่

ลักษณะงาน

1.งานซ่อมรถยนต์

รายได้

เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าวิชาชีพช่าง

 

6. ที่ปรึกษางานบริการ-รถเล็ก  3  อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น 2 คน , สาขาบ้านไผ่ 1 คน

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.วุฒิ ปวส. หรือ วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา *

3.มีจิตใจรักงานบริการ, ดูแลลูกค้า

4.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่

ลักษณะงาน

1.รับแจ้งซ่อมรถลูกค้า-ศูนย์บริการ

2.ชี้แจ้งรายละเอียดงานซ่อมและค่าใช้จ่ายงานซ่อมกับลูกค้า

รายได้

เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าวิชาชีพSA

 

7. ที่ปรึกษางานบริการ-รถใหญ่ จำนวน  1  อัตรา

ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาท่าพระ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.วุฒิ ปวส. หรือ วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา *

3.มีจิตใจรักงานบริการ, ดูแลลูกค้า

4.ขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาติขับขี่

ลักษณะงาน

1.รับแจ้งซ่อมรถลูกค้า-ศูนย์บริการ

2.ชี้แจ้งรายละเอียดงานซ่อมและค่าใช้จ่ายงานซ่อมกับลูกค้า

รายได้

เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) +ค่าวิชาชีพSA

 

8. แม่บ้าน (พิการ) จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

3.เป็นผู้พิการ และมีบัตรประจำตัวผู้พิการ *

ลักษณะงาน

1.ทำความสะอาดโชว์รูม/สำนักงาน

2.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

รายได้

เงินเดือน (รายวัน) ทดลองงาน 340บ./วัน ,บรรจุ 350 บ./วัน

 

9.พนักงานล้างรถ (รายวัน ) หลายอัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

2. ขับรถยนต์ได้

ลักษณะงาน

1. ทำความสะอาดรถยนต์-ลูกค้าศูนย์บริการ

รายได้

เงินเดือน (รายวัน) ทดลองงาน 340บ./วัน ,บรรจุ 350 บ./วัน

 

10.พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน  1  อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 23-28 ปี

2. วุฒิปริญญาตรี

2. มีทัศนคติที่ดี,ใจเย็น,สุภาพ

3. มีใจรักในบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

5. มีประสบการณ์ด้าน Customer Service จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

ลักษณะงาน

1. โทรติดตาม สอบถามความพึงพอใจลูกค้ารถยนต์

2. สั่งซื้อ ขอโอน และขอเบิกสินค้าของที่ระลึก ภายในกลุ่มจังหวัดตนเอง

3. เตรียมชุดปล่อยสำหรับส่งมอบรถใหม่ครบถ้วนและการตัดสต็อกของที่ระลึกในระบบยอดตรงกับจำนวนสินค้าจริง

4. การบันทึกและแก้ไขข้อร้องเรียนลูกค้าครบถ้วน ถูกต้อง ตามความเร่งด่วนของข้อร้องเรียน ฝ่ายขาย

5. การดูแลความเรียบร้อยห้องพักลูกค้าโชว์รูมให้พร้อมบริการลูกค้าตลอดเวลา

รายได้

เงินเดือน(ตามโครงสร้าง)

 

11.ครูฝึกอบรมงานช่าง จำนวน 1 อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สาขาขอนแก่น

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 28-35 ปี

2. วุฒิปวส./ ช่างยนต์

3. การวินิจฉัยปัญหาด้านเทคนิค/บำรุงรักษารถยนต์ปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ อย่างน้อย5 ปี

4. มีผลงานในการแข่งขันทักษะ การบริการรถยนต์อีซูซุขนาดเล็ก

ลักษณะงาน

1. ฝึกอบรมพนักงานด้านบริการหลังการขาย, ติดตามมาตรฐานการฝึกอบรม

รายได้

เงินเดือนประจำ + ค่าตำแหน่งครูฝึก

 

การสมัครงาน

1.เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่แผนกบุคคลชั้น 2 บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ (สาขาขอนแก่น หรือ สาขาอื่นๆ)

หรือ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น (สาขาท่าพระ,สาขาพล)

2.ส่งเมลล์ ประวัติ ขอสมัครงาน email : hrkow10@gmail.com

และแนบเอกสารการสมัครงาน

ติดต่อสอบถาม

โทร. 043 225700 ต่อ 229 หรือ 089 4221276 แผนกบุคคล สนญ.ขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)