ที่ปรึกษาการขาย,ลูกค้าสัมพันธ์,ช่างยนต์รถใหญ่,ที่ปรึกษางานบริการ,Call Center,พนักงานล้างรถ

ที่ปรึกษาการขาย,ลูกค้าสัมพันธ์,ช่างยนต์รถใหญ่,ที่ปรึกษางานบริการ,Call Center,พนักงานล้างรถ

ที่ปรึกษาการขาย,ลูกค้าสัมพันธ์,ช่างยนต์รถใหญ่,ที่ปรึกษางานบริการ,Call Center,พนักงานล้างรถ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
ที่ปรึกษาการขาย,ลูกค้าสัมพันธ์,ช่างยนต์รถใหญ่,ที่ปรึกษางานบริการ,Call Center,พนักงานล้างรถ

รับสมัครงาน ปจด.มิ.ย.67

1.ตำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย-รถเล็ก  รับด่วน+จำนวนมาก 

ทำงานประจำบริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด และ บริษัท อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น จำกัด

สาขาขอนแก่น   15  อัตรา

สาขาบ้านไผ่      4    อัตรา

สาขากระนวน     6  อัตรา

สาขาหนองเรือ   4  อัตรา

สาขาน้ำพอง       5   อัตรา

สาขามอขอ         5  อัตรา

สาขาศรีจันทร์     5  อัตรา

สาขาท่าพระ       6  อัตรา

สาขาพล             2  อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง

– อายุ 22 ปีขึ้นไป

– การศึกษาปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ไม่จำกัด

– สามารถขับรถยนต์ได้

ลักษณะงาน

1. นำเสนอขายรถยนต์ของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า รวามถึงการขาย Online

2. ให้ข้อมูลและคุณสมบัติรถยนต์

3. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร

รายได้ : เงินเดือนตามโครงขาย+ค่าคอม+โบนัสขาย

 

2. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้ายู่ฮะมอเตอร์ สาขา หนองเรือ,สาขามอขอ

คุณสมบัติ 

– เพศหญิง อายุ 23-28 ปี

– วุฒิปริญญาตรี

– มีทัศนคติที่ดี,ใจเย็น,สุภาพ

– มีใจรักในบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

– ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

– มีประสบการณ์ด้าน Customer Service จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

ลักษณะงาน

1. โทรติดตาม สอบถามความพึงพอใจลูกค้ารถยนต์

2. สั่งซื้อ ขอโอน และขอเบิกสินค้าของที่ระลึก ภายในกลุ่มจังหวัดตนเอง

3. เตรียมชุดปล่อยสำหรับส่งมอบรถใหม่ครบถ้วนและการตัดสต็อกของที่

ระลึกในระบบ ยอดตรงกับจำนวนสินค้าจริง

4. การบักทึกและแก้ไขข้อร้องเรียนครบถ้วน ถูกต้อง ตามความเร่งด่วนของข้อร้องเรียน ฝ่ายขาย

5. การดูแลความเรียบร้อยห้องพักลูกค้าโชว์รูมให้พร้อมบริการลูกค้า

รายได้   เงินเดือน(ตามโครงสร้าง)

 

3.ช่างยนต์-รถใหญ่  จำนวน 4 อัตรา

ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาขอนแก่น(ท่าพระ) *

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี

– วุฒิ ปวช./ปวส./เทคนิคยานยนต์

– ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

– มีประสบการณ์เฉพาะงาน…จะพิจารณาเงินเดือน กรณีพิเศษ

ลักษณะงาน

1. งานซ่อมรถบรรทุกขนาดกลาง,ใหญ่

รายได้ตาม(โครงสร้าง) + ค่าประสบการณ์ (ตรงสายงาน)

 

4. ที่ปรึกษางานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ทำงานประจำ บจก.อีซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น สาขาพล

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี

– วุฒิ ปวช./ปวส./เทคนิคยานยนต์

– ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

– มีประสบการณ์เฉพาะงาน…จะพิจารณาเงินเดือน กรณีพิเศษ

ลักษณะงาน

การต้อนรับลูกค้า รับรถลูกค้าเพื่อส่งซ่อม ติดตามผล และสามารถอธิบาย แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับงานซ่อม

รายได้ เงินเดือน(ตามโครงสร้าง) + ค่าประสบการณ์ (ตรงสายงาน)

 

5. เจ้าหน้าที่ Call Center จำนวน 1 อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น

คุณสมบัติ

– เพศชาย , หญิง อาย 22 – 35 ปี

– วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา

– มีประสบการณ์เฉพาะด้าน (จะพิจารณากรณีพิเศษ)

คุณสมบัติพิเศษ

– มีทักษะด้านการพูด ในระดับดี – ดีมาก

– มีทักษะด้านการฟัง และจับใจความ ในระดับดี-ดีมาก

– มีทักษะด้านการตอบคำถาม ตามหลักการที่วางไว้ให้ ในระดับ ดี-ดีมาก

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับปานกลาง – ดี

ลักษณะงาน 

1. โทรติดตามลูกค้าเชิงรุก

2. โทรติดตามลูกค้าเชิงคุณภาพ

3. ตอบข้อซักถามลูกค้าตามหลักการที่วางไว้ให้

รายได้ เงินเดือน (ตามโครงสร้าง) + ค่าคอมฯ

 

6. พนักงานล้างรถ 1 อัตรา

ทำงานประจำ บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่ ขอนแก่น

คุณสมบัติ

– เพศชาย

– วุฒิ – ไม่จำกัด

ลักษณะงาน

1. ดูแลความสะอาดพื้น โรงซ่อม

2. ทำความสะอาด ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าที่เข้ารับบริการ

รายได้ เงินเดือน รายวัน 350 บาท

 

การสมัครงาน

1. เข้ามาสมัครด้วยตัวเองที่

1.1 บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ สำนักงานใหญ่  หรือ สาขาที่สะดวก

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ตรงข้ามบิ๊กซีขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โทร 043-225700

1.2 บจก.อี.ซูซุคอนเน็ค ขอนแก่น (สาขาท่าพระ,สาขาพล) โทร 043-306450

 

2. ส่งเมลล์ ประวัติ + เอกสารประกอบการสมัครงาน ขอสมัครงาน email : hrkow10@gmail.com

 

สวัสดีการบริษัท

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , เงินกองทุนประกันสังคม , เงินสวัสดิการทั่วไป

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม , สวัสดิการเยี่ยมไข้ , สวัสดิการสมรส สวัสดิการฌาปนกิจ ,

ชุดฟอร์มบริษัท , ส่วนลดพนักงานซื้อรถยนต์ , ซื้ออะไหล่ – ประดับยนต์ และ ซ่อมรถยนต์

 

  

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkow10@gmail.com

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ( ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU )

359/2 ม.17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เยื้อง BigCขก)