รับสมัครพนักงาน Web designer, web master, web programmer

รับสมัครพนักงาน Web designer, web master, web programmer

รับสมัครพนักงาน Web designer, web master, web programmer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ascendra.co.th@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการ

รับสมัครพนักงาน Web designer, web master, web programmer

ด้านความสามารถและเนื้องานเบื้องต้น
สามารถออกแบบ Website หรือ Mobile Application ได้
มีความรู้ ความชำนาญ ในการออกแบบ Content เพื่อ Post ตาม Social Network หรือ EDM (Email Direct Marketing)ได้
มีความรู้ ความเข้าใจด้าน Web Responsive, UX/UI
ดูแล พัฒนาและจัดทำ website ของบริษัท update ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ประสานงานกับฝ่าย
การตลาดและฝ่ายเทคนิคเพื่อให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
ดูแลการทำ SEO ปรับปรุงและโปรโมทบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ และดูแลให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ในระดับดี
ดูแล SERVER ระบบ cloud ได้
มีความรู้ความสารถในการใช้ wordpress และ CMS อื่นๆเป็นอย่างดี
สามารถเขียนเว็บไซต์ และ ออกแบบได้อย่างดีเยี่ยม
สามารถออกแบบสื่อรูปภาพ คลิป ได้ดี (ข้อพิจารณาเพิ่มเติม)
ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกองค์กร
ดูแลงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร

มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้ความสารถอย่างน้อยตามที่ระบุในเบื้องต้น
ไม่เคยมีประวัติทุจริต
รักงานที่ทำในตำแหน่งนี้
มีความอดทนและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
อายุ 25-30 ปี
มีความสามารถจริง พร้อมทำงานทันที
ที่ทำงาน : บริษัท แอสเซ็นดร้า จำกัด (สาขา 1สำนักงาน ออฟฟิศ ) โอโซนวิลเลจ ห้อง D4 เลขที่ 238/8 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ส่งข้อมูล สมัครทางออนไลน์เท่านั้น สามารถส่ง CV + ผลงานมาได้ที่ อีเมลล์ [email protected]

เงินเดือน ในเบื้องต้นตามโครงสร้างบริษัท 13,000 บาทขึ้นไป พร้อมสวัสดิการ อื่นๆ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ascendra.co.th@gmail.com

บริษัท แอสเซ็นดร้า จำกัด

238/8 โอโซนวิลเลจ ถนน เทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด

Ascendra
โพสต์โดย
Ascendra