รับสมัครพนักงาน Digital Marketing ทำงานที่ขอนแก่น

รับสมัครพนักงาน Digital Marketing ทำงานที่ขอนแก่น

รับสมัครพนักงาน Digital Marketing ทำงานที่ขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ascendra.co.th@gmail.com


ผู้ช่วยผู้จัดการ

รับสมัครพนักงาน Digital Marketing ทำงานที่ขอนแก่น 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ ผู้ที่สมัครงาน Digital Marketing

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ระดับการศึกษา จบการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
– คณะ/สาขา การตลาด, การตลาดดิจิทัล, อื่นๆ, โฆษณาและการสื่อสารการตลาด
– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
– เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบและหน้าที่

1.วางแผน และดำเนินการงานการตลาดออนไลน์ ผ่านเครื่องมือการตลาดออนไลน์ต่างๆ (Facebook Ad, Google Ad, SEO, Social Network

2.วางแผนและจัดทำ content ใน website และ social media ของบริษัทฯ (Facebook Page, WebSite, Line, @Line)

3.วัด performance ของสื่อ online และนำเสนอแนวทางในการ optimize งบประมาณของ online marketing Monitor และ Update เว็บไซต์ของบริษัทตลอดเวลา

4.ดูแลและจัดการ social media platforms ของบริษัท เช่น Facebook , Line, [email protected] etc. และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5.รับผิดชอบในการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าใน database อย่างมีประสิทธิภาพ

6.วางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ สำหรับแคมเปญ โปรโมชั่นที่ใช้ส่งเสริมการขายออนไลน์ที่เป็นE-Commerce ทั้งหมดของบริษัท

7.ประสานงานร่วมกับทีม Marketing, Digital Marketing และGraphic Design เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

8.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนสื่อการตลาด พัฒนาและปรับปรุงงานด้านออนไลน์เพื่อให้เกิดยอดขายสูงสุด

9.ติดตามข่าวสารและกระแสในโลกออนไลน์และนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

ที่ทำงาน : บริษัท แอสเซ็นดร้า จำกัด สาขา 1 (สำนักงาน ออฟฟิศ ) โอโซนวิลเลจ ห้อง D4 เลขที่ 238/8 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

ส่งข้อมูล สมัครทางออนไลน์เท่านั้น สามารถส่ง CV + ผลงานมาได้ที่ อีเมลล์ [email protected]

เงินเดือน ในเบื้องต้นตามโครงสร้างบริษัท 13,000 บาท ขึ้นๆไป  พร้อมสวัสดิการ อื่นๆ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ascendra.co.th@gmail.com

บริษัท แอสเซ็นดร้า จำกัด

238/8 โอโซนวิลเลจ ถนน เทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด

Ascendra
โพสต์โดย
Ascendra