Graphic Design

Graphic Design

Graphic Design

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mewst.93@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

Marketing, Graphic Design, Content Marketing

รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง : Graphic Design

คุณสมบัติ ตำแหน่ง พนักงานขายออนไลน์

– ทำงานร่วมกับทีมการตลาดเพื่อออกแบบจัดทำ Art Work สื่อโฆษณา

– ถ่ายรูป ตัดต่อภาพนิ่งและวิดีโอ รวมถึงสื่อโฆษณาออนไลน์ต่างๆ

– มีความเข้าใจในการออกแบบโดยใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น illustrator, Photoshop, In design หรืออื่นๆ

– วางแผนร่วมกับทีมการตลาด ติดตามสถานะประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา

– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี รับฟังความคิดเห็น รักการเรียนรู้

– มีความรับผิดชอบต่องานสูง ทัศนคติในการทำงานดี

– หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

* สามารถใช้โปรแกรม

– ADOBE PHOTOSHOP

– ADOBE ILLUSTRATOR

– AUTOCAD

วันหยุด 13 วัน /ปี

หยุดทุกวันอาทิตย์

เริ่มงาน 8:30-17:30

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mewst.93@gmail.com

บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท แอลไลด์ อิเลคตรอนิคส์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

Sutida Usaneewarunyou
โพสต์โดย
Sutida Usaneewarunyou