พนักงานบริการลูกค้า ประจำสนามบินขอนแก่น

พนักงานบริการลูกค้า ประจำสนามบินขอนแก่น

พนักงานบริการลูกค้า ประจำสนามบินขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างของบริษัท บาท / ปี


ให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสาร และ ให้บริการผู้โดยสาร ประจำห้องจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน สายการบินไทยสมายล์  ประจำจังหวัดขอนแก่น

วุฒิ ปริญาญาตรี  ทุกสาขา

อายุ  23 ปีขึันไป  ไม่จำกัดเพศ

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

บริษัท แอค แอนด์ เอ๊กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด 54/20-21 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

tidarat-vathana
โพสต์โดย
Tidarat Vathana