พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง

พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง

พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


เพศหญิง อายุ  22-35   ปี

มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

วุฒิการศึกษา  ปวส-ปริญญาตรี

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office  ได้ดี

มีความรู้ความเข้าใจงานทางด้านบัญชี

ละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัย  ขยัน  และสามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจเข้าสมัครได้ด้วยตนเอง   พร้อม เอกสารการสมัครงาน

สอบถามสถาทีสมัคร  โทร   043 334 387   043 334487

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tidarat.vat@gmail.com

บริษัท แอค แอนด์ เอ๊กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด 54/20-21 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ให้บริการจำหน่ายบัตรโดยสารทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

tidarat-vathana
โพสต์โดย
Tidarat Vathana