พนักงานขาย ISR ( Inside Sale Representative )

พนักงานขาย ISR ( Inside Sale Representative )

พนักงานขาย ISR ( Inside Sale Representative )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล budsaya.bw@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

ผจก.คลังสินค้า

– วางแผนการขาย  ประชุมทีมงานขายเพื่อรับทราบปัญหา

– หาข้อมูลลูกค้า  เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและสอบถามสถานการณ์ของตลาด  และคู่แข่งขัน

– หาข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าต้องการในแต่ละสัปดาห์

– เตรียมความพร้อมในการขาย  เข้าเสนอขายให้กับลูกค้าเก่า  ทั้งลูกค้าใหม่ แจ้งโปรโมชั่นของทางร้านให้

ลูกค้าทราบ + จัดส่งให้ทันเวลาลูกค้าต้องการ

– ต้อนรับลูกค้า   เสนอขายสินค้า  ดึงบิลขาย  เปิดบิลขายให้กับลูก

– ประสานงานฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง  เพื่อติดตามสินค้า ค้า

– ช่วยตรวจเช็คสินค้า จัดเรียงสินค้าแต่ละแผนกแยกออกเป็นหมวดหมู่

– จัดทำรายงานยอดขายสินค้า เพื่อปิดเป้าขายตามโปรโมชั่นสรุปรายงานยอดขาย  เพื่อเปรียบเทียบยอดขาย

ให้ได้ตามเป้าขายของแต่ละเดือน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล budsaya.bw@gmail.com

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง SCG