ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

ฝ่ายบุคคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล budsaya.bw@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

ผจก.คลังสินค้า

–  มีความรู้ทางด้านการบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น แรงงานและประกันสังคม

–  มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน,อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น,โปรแกรมเงินเดือน,ประกันสังคม,ภาษี

–  มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

–  มีความสามารถในการสื่อสาร เจรจา  สามารถประสานงานกับผู้อื่นได้ ให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้

–  มีการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน

–  มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล budsaya.bw@gmail.com

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง SCG