1.เจ้าหน้าที่ LPS 2 ตำแหน่ง (ช.)2.เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง (ช./ญ) 3. เจ้าหน้าที่ขับฟอร์คลิฟท์คลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 4. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ)

1.เจ้าหน้าที่ LPS 2 ตำแหน่ง (ช.)2.เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง (ช./ญ) 3. เจ้าหน้าที่ขับฟอร์คลิฟท์คลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 4. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ)

1.เจ้าหน้าที่ LPS 2 ตำแหน่ง (ช.)2.เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง (ช./ญ) 3. เจ้าหน้าที่ขับฟอร์คลิฟท์คลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 4. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้าง บาท / ปี
1.เจ้าหน้าที่ LPS 2 ตำแหน่ง (ช.)2.เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขนส่ง 1 ตำแหน่ง (ช./ญ) 3. เจ้าหน้าที่ขับฟอร์คลิฟท์คลังสินค้า 1 ตำแหน่ง (ช) 4. เจ้าหน้าที่ PC หลายตำแหน่ง (ช/ญ)

1. ผ่านโปรมีปรับค่าจ้างตามความสามารถและโครงสร้างบริษัทฯ

2. มีค่า Incentive ตามตำแหน่งงาน

2. มีเบี้ยขยัน

3. มีประกันสังคม

4. สวัสดิการอาหารกลางวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

5. สวัสดิการวันเกิด

6. เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทฯ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.scgmaxhome@gmail.com

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

scgmaxhome
โพสต์โดย
scgmaxhome