1. พนักงานคลังสินค้า 2. พนักงานขนส่ง 3. พนักงานขับรถ

1. พนักงานคลังสินค้า 2. พนักงานขนส่ง 3. พนักงานขับรถ

1. พนักงานคลังสินค้า 2. พนักงานขนส่ง 3. พนักงานขับรถ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล budsaya.bw@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
ผจก.คลังสินค้า

– สามารถทำงานหนักได้ ยกของหนักได้

– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

– มีความซื่อสัตย์ ไม่ลักขโมย

– สามารถทนแรงกดดันได้ มีความขยัน

– มีใบขับขี่ประเภท ท.2  ขึ้นไป

– ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล budsaya.bw@gmail.com

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง SCG