1. ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง 2. ผจก.ฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (ISR) 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าตกแต่ง 1 ตำแหน่ง 6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 1 ตำแหน่ง 7. เจ้าหน้าที่ออกแบบภายใน 1 ตำแหน่ง 8.พนักงานรายวันฝ่ายคลังสินค้า หลายตำแหน่ง 9. พนักงานรายวันฝ่ายขนส่ง หลายตำแหน่ง. พนักงาน

1. ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง 2. ผจก.ฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (ISR) 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าตกแต่ง 1 ตำแหน่ง 6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 1 ตำแหน่ง 7. เจ้าหน้าที่ออกแบบภายใน 1 ตำแหน่ง 8.พนักงานรายวันฝ่ายคลังสินค้า หลายตำแหน่ง 9. พนักงานรายวันฝ่ายขนส่ง หลายตำแหน่ง. พนักงาน

1. ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง 2. ผจก.ฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ (ISR) 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าตกแต่ง 1 ตำแหน่ง 6.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสินค้าฮาร์ดแวร์ 1 ตำแหน่ง 7. เจ้าหน้าที่ออกแบบภายใน 1 ตำแหน่ง 8.พนักงานรายวันฝ่ายคลังสินค้า หลายตำแหน่ง 9. พนักงานรายวันฝ่ายขนส่ง หลายตำแหน่ง. พนักงาน

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
ผู้จัดการแผนกSale & Service สาขาขอนแก่น /สาขาน้ำพอง 2 ตำแหน่ง

1. ผ่านโปรมีปรับค่าจ้างตามความสามารถและโครงสร้างบริษัทฯ

2. มีเบี้ยขยัน

3.     มีประกันสังคม

4.     สวัสดิการอาหารกลางวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

5.     สวัสดิการวันเกิด

6.     เสื้อยูนิฟอร์มบริษัทฯ

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บริษัท แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

scgmaxhome
โพสต์โดย
scgmaxhome